management consulting

Palvelumme                        MarketScreen TM   MarketEntry TM

 

 

Strateginen Suunnittelu

Aidertech auttaa yrityksenne strategian suunnittelussa ja sen jalkauttamisessa organisaatioon sekä erilaisten muutosprojektien toteuttamisessa. Strategian kirkastaminen fokusoi ja tehostaa organisaation toimintaa sekä auttaa kasvattamaan liiketoimintaa. Kokenut ulkopuolinen konsultti on tehokas apu myös toteutettaessa muutosprosesseja.

 

Markkinatutkimukset

Aidertech’in lääketieteellisen teknologian markkinoiden hyvä ymmärrys mahdollistaa perusteellisten markkinatutkimusten teon liiketoimintasuunnitelmiin ja päätöksenteon tueksi.

 

Kansainvälinen verkottuminen ja OEM-liiketoiminta

Verkottuminen, mukaan lukien OEM-myynti (Original Equipment Manufacturing) ja lisensiointijärjestelyt, on usein hyvä tapa laajentaa liiketoimintaa maantieteellisesti ja/tai uusille sovellutusalueille, joita jakelu omalla tuotemerkillä ei riittävästi kata.

 

Aidertechilla on vankka kokemus erilaisista verkottumisvaihtoehdoista aina OEM strategian luomisesta potentiaalisten partnereiden kartoitukseen, sopimusneuvotteluihin ja yhteistyön rakentamiseen ja johtamiseen.

 

IPR-Strategia — katso www.IP-strategy.fi                                               IPAlign ®

Patentit ja muu aineeton omaisuus on oleellinen voimavara teknologiayrityksille. Tätä voimavaraa tulisi hallita ja johtaa samoin kuin muitakin strategisesti tärkeitä yrityksen toimintoja. IPR-strategian tulisi olla osa yrityksen liiketoimintastrategiaa jossa IP-resurssit ohjataan liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen.

 

Aidertechin kokemus auttaa yritystänne tehostamaan aineettomien oikeuksien hallintaa sekä aktiivisesti johtamaan niitä yrityksen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Yritysostot ja haltuunotto

Palveluihimme kuuluvat yritysostokohteiden kartoitus ja arviointi, yritysoston suunnittelu sekä haltuunoton suunnittelu ja toteutus.

 

Yritysosto on suuri investointi ja sen läpivieminen vaatii paljon yritysjohdon aikaa. Ostetun yrityksen tehokkaan haltuunoton suunnittelu ja toteutus on tärkeä osa koko ostoprosessia. Sillä minimoidaan negatiiviset vaikutukset myyntiin, asiakaskuntaan, henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin sekä varmistetaan suunniteltujen synergioiden toteutuminen. Aidertech on yritysjohdon apuna suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä kriittistä vaihetta.

 

Hallitustoiminta

Myös hallitustyö on yksi vaihtoehto tuoda asiantuntemuksemme yrityksenne käyttöön.

Jan Ekströmillä on kokemusta useiden teknologiayritysten hallitustyöskentelystä puheenjohtajana ja jäsenenä sekä hän on Hallitusammattilaiset ry’n jäsen.

 

Text Box: Etusivu 
Text Box: Yrityksemme

Palvelumme

Text Box: Henkilöstö 
Text Box: Yhteystiedot 
Text Box: Uutiset

© 2005 Aideretech

Text Box: Copyright